1. Letnie kursy wspinaczkowe

Kursy wspinaczkowe letnie

Witaj w największej bazie letnich kursów. Już teraz zaplanuj swoją wspinaczkową przygodę.

  • 1248

Miejsc na kursach

  • 313

Terminów do wyboru

  • 5

Rodzajów kursów

  • 72

Instruktorów

Schemat szkolenia. Jaki kurs wspinaczkowy wybrać?

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą schemat kursów wg. Polskiego Związku Alpinizmu. Każdy kurs opracowany został z myślą o wspinaczach z określonymi umiejętnościami. Warunkiem przyjęcia na następny poziom jest pozytywne ukończenie poprzedniego.

Początkujący wspinacz

~4 dni

max. 4 osoby

990-1500

~6 dni

max. 4 osób

1490-2530

~4 dni

max. 4 osoby

1500-1955
Kurs taternicki letni

~14 dni

max. 3 osoby

5500

Większość kursów wspinaczkowych dostępnych w tej bazie, opiera się o schemat szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu. PZA jako organizacja od lat wyznacza standardy w tym zakresie, dlatego instruktorzy chętnie dostosowują swoje szkolenia do jej rekomendacji. Warto zatem abyś ten schemat poznał i miał pełną świadomość z jaką przygodą będziesz się mierzyć. Postaramy się również wytłumaczyć różnice w nazewnictwie kursów wspinaczkowych, których różnorodność powoduje często zamieszanie.

Standardowo, dla osób posiadających minimalne umiejętności wspinaczkowe, istnieją dwie drogi doskonalenia swojej wiedzy:

W sposób kompleksowy, kończąc sześciodniowy kurs skałkowy, nazywany również pełnym kursem wspinaczki skalnej. Zakres tego kursu obejmuje zarówno wspinanie po drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne, jak i bez nich (z tzw. asekuracją tradycyjną). Jest to bardzo intensywny kurs, w którym do przyswojenia jest dużo wiedzy. Częściowo z tego powodu w ostatnich latach popularne stało się rozbicie go na dwie niezależne części.

Zamiast kończyć kurs skałkowy pełny, można pokusić się na udział w kursie skałkowym podstawowym. To inaczej kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych. Po jego ukończeniu nabywa się kwalifikacje na część dotyczącą wspinania 'na własnej protekcji', czyli na kurs wspinaczki na własnej asekuracji. Takie podejście szkoleniowe z jednej strony daje więcej czasu na przyswojenie niezbędnej wiedzy, z drugiej strony umożliwia osobom nie zainteresowanym wspinaniem tradowym ukończenie samego pierwszego etapu.

Dopiero ukończenie jednej z tych ścieżek, potwierdzone zaświadczeniem od instruktora, kwalifikuje na kurs taternicki, który jest najwyższym poziomem szkolenia letniego. Na kursie taternickim zdobywa się umiejętności niezbędne do sprawnego i bezpiecznego wspinania w górach i na tym szkoleniu kończą się prezentowane w tej bazie kursy wspinaczkowe.