1. Rejony

Polskie rejony wspinaczkowe w których prowadzone są kursy wspinaczkowe

Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych rejonów w których prowadzone są kursy wspinaczkowe.

  • Jura Krakowsko-Częstochowska - która najczęściej według wspinaczy jest dzielona na:
    • Jurę Północną (popularne miejsca szkoleniowe: Olsztyn, Mirów, Rzędkowice, Podlesice),
    • Jurę Środkową (popularne miejsce szkoleniowe: Podzamcze),
    • Jurę Południową czyli głównie Dolinki Podkrakowskie (najpopularniejsze szkoleniowo doliny: Będkowska, Kobylańska i Bolechowicka).
  • Sokoliki (inaczej Góry Sokole) - które są częścią Rudaw Janowickich.