1. Programy kursów PZA
 2. Program kursu skałkowego podstawowego PZA

Logo PZAPoniżej znajduje się program kursu skałkowego podstawowego, który realizowany może być przez Instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu. Zaznaczyć należy, że tylko instruktorzy posługujący się tytułem "instruktor PZA" są przeszkoleni w kierunku realizacji tego programu.
Instruktorzy PZA dodając termin kursu do bazy tego serwisu, deklarują czy poniższy program w danym terminie kursu, będzie realizowany, czy może będzie realizowany inny program (np. ich własny). Polecamy zwracać uwagę na tę informację.

Warto zaznaczyć, że kursy skałkowe wg programu PZA nie są jedynymi szkoleniami dostępnymi w tej bazie kursów i w żaden sposób ich nie dyskredytują. Część instruktorów prowadzi bowiem szkolenia poparte własnym pomysłem i programem, które również są wartościowe. Szkolenie wg. progamu Polskiego Związku Alpinizmu daje przede wszystkim pewność co do zakresu nabywanych umiejętności.

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2024 r.

Źródło: Polski Związek Alpinizmu

Program kursu skałkowego podstawowego PZA

(inaczej kursu wspinaczki skalnej po drogach ubezpieczonych)

Zasady uczestnictwa: Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

Czas trwania: minimum cztery dni.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Prowadzący: instruktorzy PZA (wspinaczkowi i taternictwa jaskiniowego – wszystkich stopni).

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).

Treść zajęć:

 1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
 2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):
  – liny i repsznury
  – uprzęże biodrowe
  – karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)
  – ekspresy – taśmy
  – przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri
  – stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska)
  – buty
  – akcesoria: magnezja, woreczek
 3. Zasady asekuracji:
  – zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
  – asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego
  – asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego; zalecane ćwiczenia asekuracji na zrzutni;
  – zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
  – przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
  – opcjonalnie: wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.
 4. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
 5. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny.
 6. Nauczanie techniki wspinania:
  – wykorzystanie chwytów i stopni;
  – ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
  – wspinaczka statyczna i dynamiczna;
  – zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.
 7. Podstawy technik linowych:
  – zjazdy na linie w wysokim przyrządzie
  – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.
 8. Skale trudności używane w skałkach.
 9. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.