1. Programy kursów PZA
 2. Program kursu skiturowego PZA

Logo PZAZnajdujący się poniżej program kursu skiturowego PZA realizowany jest przez Instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu. Instruktorzy posługujący się tym tytułem przeszkoleni zostali w kierunku jego realizacji i tylko oni mogą dać skierowanie na kurs narciarstwa wysokogórskiego realizowany wg programu PZA, który jest następnym etapem szkolenia w górach.
Instruktorzy PZA dodając termin kursu do naszej bazy zimowych kursów górskich, deklarują czy poniższy program będzie realizowany.

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2024 r.

Źródło: Polski Związek Alpinizmu

Program kursu skiturowego PZA

(inaczej podstawowe szkolenie skiturowe)

Kurs skiturowy przygotowuje do samodzielnej działalności skiturowej poza przygotowanymi trasami w terenie o charakterze wysokogórskim, zagrożonym lawinami.

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Warunki uczestnictwa:

 1. Bardzo dobra umiejętność jazdy na nartach w terenie przygotowanym: swobodna jazda na czarnych trasach zjazdowych oraz dostateczna w terenie nieprzygotowanym (swobodna jazda w terenie o trudności 1 w skali Życzkowskiego/Wali);
 2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych (w tym – ciąży) oraz deficytów lub zaburzeń: ortopedycznych, kardiologicznych i neurologicznych;
 3. Posiadanie sprawnego sprzętu skiturowego, zapewniającego bezpieczną działalność skiturową, posiadanie odpowiedniego ubioru i wyposażenia turystycznego do działalności zimowej w Tatrach.

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w Tatrach lub innym rejonie o charakterze wysokogórskim nielodowcowym, przeplatane teorią.

Czas trwania: trzy dni.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do sześciu osób.

Prowadzący: Instruktorzy Narciarstwa Wysokogórskiego PZA

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).

Treść zajęć:

Zajęcia praktyczne:

 1. Obsługa ABC lawinowego, group-check;
 2. Zasady poruszania się na nartach turowych (podchodzenie – zakładanie śladu, zwroty, przepinki, podstawowe techniki zjazdu w terenie, użycie harszli);
 3. Podstawowe ratownictwo lawinowe: poszukiwanie z użyciem detektora (1 zasypany, 2 zasypanych z funkcją markowania), zasady sondowania i odkopywania;
 4. Posługiwanie się rakami i czekanem;
 5. Taktyka poruszania się w terenie zagrożonym lawinami, elementy nawigacji (czytanie mapy, orientacja w terenie, posługiwanie się kompasem).

Zajęcia teoretyczne:

 1. Zasady poruszania się na nartach turowych: podchodzenie i podstawowe techniki zjazdu, wybór trasy;
 2. Obsługa i działanie lawinowego ABC, podstawy ratownictwa lawinowego;
 3. Sprzęt i wyposażenie w narciarstwie wysokogórskim;
 4. Podstawy profilaktyki lawinowej oraz planowania wycieczek;
 5. Podstawy orientacji w terenie – użycie mapy i kompasu.