1. Programy kursów PZA
 2. Program kursu turystyki wysokogórskiej II stopnia PZA

Logo PZAPoniżej znajdziesz program kursu turystyki wysokogórskiej II stopnia. Realizowany jest przez Instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu. Tylko instruktorzy PZA są przeszkoleni w kierunku jego realizacji.
Instruktorzy dodając termin kursu do kalendarza, deklarują czy w danym terminie kursu, program ten będzie realizowany, czy może będzie realizowany inny program (np. ich własny).

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2024 r.

Źródło: Polski Związek Alpinizmu

Program zimowego kursu turystyki wysokogórskiej II stopnia

(inaczej zaawansowany kurs turystyki zimowej)

Kurs zimowej turystyki wysokogórskiej stopnia II (zaawansowany) przewidziany jest dla absolwentów kursu turystyki zimowej stopnia I, którzy chciałyby rozszerzyć swoje umiejętności i ugruntować sprawność poruszania zimą w terenie o charakterze wysokogórskim, w zasadzie niewspinaczkowym, ale już wymagającym posługiwania się prostym sprzętem asekuracyjnym.

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Warunki uczestnictwa:

 • Posiadanie podstawowego doświadczenia turystycznego (w górach).
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych (w tym – ciąży) oraz deficytów lub zaburzeń: ortopedycznych, kardiologicznych i neurologicznych.
 • Posiadanie ubioru i obuwia zapewniającego bezpieczną, wielogodzinną aktywność w warunkach zimowych

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w Tatrach lub innym rejonie o charakterze wysokogórskim przeplatane teorią, wykłady.

Czas trwania: trzy dni.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Prowadzący: instruktorzy PZA (taternictwa i alpinizmu). Instruktorzy alpinizmu mogą prowadzić szkolenie samodzielnie, a instruktorzy taternictwa wyłącznie na kursach organizowanych przez COS PZA oraz na stacjonarnych kursach klubowych lub organizowanych przez szkoły wspinaczkowe, kierowanych przez instruktora alpinizmu przebywającego non stop na kursie.

Absolwent trzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).

Treść zajęć

Zajęcia terenowe:

 1. Repetytorium umiejętności technicznych uzyskanych na kursie I stopnia (kursie podstawowym):
  – stąpanie w rakach i operowanie czekanem,
  – hamowanie upadków na stokach śnieznych,
  – operacje liną i podstawowe węzły,
  – zjazdy na linie, poruszanie po poręczówkach.
 2. Budowa stanowisk asekuracyjnych i zjazdowych w skale, śniegu i lodzie.
 3. Asekuracja lotna i stanowiskowa.
 4. Podstawy ratownictwa lawinowego.
 5. Poruszanie się w terenie śnieżno-skalno-lodowym: wycieczki z asekuracją.
 6. Podstawy autoratownictwa.

Wykłady:

 1. Sprzęt i wyposażenie.
 2. Taktyka, niebezpieczeństwa, biwaki.