1. Programy kursów PZA
 2. Program kursu wspinaczki wielowyciągowej PZA

Logo PZAPoniżej znajduje się program kursu wspinaczki wielowyciągowej, który realizowany może być przez Instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu. Zaznaczyć należy, że tylko instruktorzy posługujący się tytułem "instruktor PZA" są przeszkoleni w kierunku realizacji tego programu.
Instruktorzy PZA dodając termin kursu do bazy tego serwisu, deklarują czy poniższy program w danym terminie kursu, będzie realizowany, czy może będzie realizowany inny program (np. ich własny). Polecamy zwracać uwagę na tę informację.

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2024 r.

Źródło: Polski Związek Alpinizmu

Program kursu wspinaczki wielowyciągowej

(inaczej kursu wspinaczki skalnej wielowyciągowej po drogach ubezpieczonych)

Kurs wspinaczki skalnej wielowyciągowej przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania wspinaczki na długich wielowyciagowych drogach skalnych, wyposażonych w komplet stałych punktów asekuracyjnych.

W kursie mogą uczestniczyć osoby posiadające świadectwo ukończenia pełnego kursu skałkowego lub kursu skałkowego podstawowego, lub kursu skałkowego na własnej asekuracji, które są zgodnego z programem PZA i były prowadzone przez licencjonowanych instruktorów PZA.

Osoby niepełnoletnie (ukończone 15 lat) mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: kurs składa się z wykładów i zajęć praktycznych zgodnie z załączonym wykazem Program realizowany jest na drogach wyposażonych w komplet stałych punktów asekuracyjnych.

Czas trwania: kurs powinien obejmować przynajmniej 5 dni zajęć w terenie.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do trzech osób.

Prowadzący: licencjonowani instruktorzy PZA – taternictwa i alpinizmu.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).

Organizator ma obowiązek zapoznać wszystkich uczestników z programem kursu.

Treść zajęć

Tematy zajęć teoretycznych:

 1. Sprzęt i wyposażenie wspinacza: demonstracja i zapoznanie z działaniem sprzętu do wspinaczki wielowyciągowej na drogach ubezpieczonych. Skład apteczki wspinaczkowej.
 2. Asekuracja:
 • teoria asekuracji – różne sposoby asekuracji, siły działające w układzie asekuracyjnym w podstawowym zakresie;
 • obsługi przyrządów asekuracyjnych, zachowanie na stanowisku;
 • stanowiska – budowa różnych typów stanowisk w oparciu o stałe punkty asekuracyjne, stanowiska dolne, górne i pośrednie;
 • prowadzenie wyciągu – taktyka prowadzenia wyciągu, prowadzenie jedno- i dwutorowe, łączność w zespole;
 • wspinanie w zespole dwu i trzyosobowym.
 1. Taktyka:
 • niebezpieczeństwa gór-zachowanie się w sytuacjach awaryjnych związanych z załamaniami pogody;
 • strategia i taktyka: planowanie sezonu wspinaczkowego, wybór celów i dróg; zaplanowanie drogi podejścia, wariantów drogi, wycofów, drogi powrotu; dobór partnera; dobór sprzętu i wyposażenia.
 1. Terenoznawstwo i orientacja w terenie:
 • przewodniki i korzystanie z nich – główne typy przewodników, korzystanie ze schematów i opisów dróg;
 1. Etyka, przepisy i lokalne zwyczaje:
 • zasady etyczne obowiązujące w gronie ludzi gór;
 • informacja o przepisach i zwyczajach regulujące zasady aktywności w rejonach wspinaczkowych.

Zajęcia praktyczne

 1. Posługiwanie się w terenie materiałami topograficznymi;
 2. Operacje linowe, autoratownictwo:
 • zjazdy – czynności przy wykonywaniu serii zjazdów, różne sposoby zjazdu, asekuracji w zjeździe, przejazd przez węzeł;
 • podchodzenie po linie – sytuacje wymagające podejścia po linie;
 • autoratownictwo w wypadkach związanych z odpadnięciem – metody uwalniania się asekurującego od ciężaru wiszącego partnera (przeniesienie ciężaru na stanowisko), sposoby dotarcia do poszkodowanego, metody opuszczania i zjazdu z poszkodowanym (w tym opuszczanie na połączonych linach), podciąganie partnera metodą U, oraz sposoby wzywania pomocy i zachowanie się podczas akcji ratunkowej, technika A0 (opcjonalnie).

Wspinaczki

Wymagane jest minimum 5 dni zajęć terenowych, w czasie których zrealizowane mają być następujące punkty programu:

 • co najmniej cztery dni wspinaczek wielowyciągowych;
 • wycofywanie się ze ściany serią zjazdów, z wykorzystaniem stałych stanowisk zjazdowych;
 • wspinaczki z zastosowaniem liny dwużyłowej;

Warunki zaliczenia kursu:

 • sprawne prowadzenie wyciągów o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA;
 • aktywne uczestniczenie we wszystkich zajęciach;
 • opanowanie wiedzy i umiejętności objętych programem kursu;